FORSIDE | JERNBANE- og DAMPSKIBSMÆRKER | ARTIKLER | KONTAKT | LINKS |   


Artikler


Artikelforside

D.F.D.S. dampskibsmærker

Radiojulehilsner til Danmark

Lemvig Banen´s historie

Julemærkesanatoriet "Kolding Fjord"

Caritas 1953

Caritas 1958 i København

Julemærket - en dansk opfindelse

Feriemærker udgivet af det danske postvæsen

Julemærkehjem i 100 år

Juleudstillinger til og med 1974

TarplejrenFeriemærker udgivet af det danske postvæsen


Forfatter: Bruno Nørdam, Randers.
Hjemmeside: www.bnordam.dk

Med vedtagelsen af den første ferielov i 1938 gennemførtes retten til for alle lønmodtagere at afholde 2 ugers ferie med løn. Feriegodtgørelsen, som udgjorde 4 % af lønnen, blev i nogle virksomheder administreret gennem de faglige organisationer, mens der blev indført et feriemærkesystem for de øvrige lønmodtagere. Det var Post- og Telegrafvæsenet, der fra starten i 1938 administrerede de officielle feriemærker. Arbejdsgiverne købte mærkerne på posthusene og uddelte dem til medarbejderne som ferieopsparing. Mærkerne blev så indklæbet i specielle feriemærkebøger, gældende for indtjeningsåret. I det efterfølgende ferieår kunne medarbejderne så veksle feriemærkerne til kontanter på posthusene. Postvæsenet kunne ikke nå at designe specielle feriemærker og valgte derfor at lade portomærker overtrykke med "FERIE". Portomærket er designet af litograf C. Hagen fra Odense, der i 1905 vandt andenpræmie i konkurrencen om et dagligmærke med lave værdier. Følgende portomærker blev overtrykt med "FERIE": 5 øre grøn (AFA 27), 10 øre orangerød (AFA 28), 15 øre violet (AFA 36), 25 øre blå (AFA 30), 1 krone brun (AFA 31), 1 kroner brunligrød og 1 kroner olivengrå (figur 1).Figur 1: Overtrykte portomærker med "FERIE"

1 krones mærkerne i brunligrød og olivengrå blev ikke anvendt som portomærker, men blev overtryk med henholdsvis "2 / FERIE" og "5 / FERIE".

I november 1942 bad postvæsenet tegneren Viggo Bang om at fremkomme med nogle forslag til et feriemærke, der skulle erstatte de overtrykte portomærker. Feriemærkerne skulle afvige så meget som muligt fra postfrimærkene for at undgå forvekslinger. Viggo Bang, der havde fået sin debut som frimærketegner med Vitus Bering frimærkerne i 1941, fremsendte i januar 1943 16 udkast, hvoraf tegningen med en mølle, et vejskilt og en cykel blev valgt (figur 2).Figur 2: Viggo Bangs udkast til et feriemærke

Som det ses af figur 3 undergik feriemærket nogle ændringer, inden det blev trykt. Rygsækken foran cyklen er således blevet fjernet.Figur 3 De udgivne feriemærke med møllen, cyklen og vejskiltet

I perioden 1943 til 1947 udsendtes mærkerne i værdierne 5, 10 og 25 øre og 1, 2 og 5 kroner. 5 kroners mærket udkom både i olivengrøn og i grå.

I 1949 ønskede postvæsenet at erstatte feriemærkerne med en ny type. Det var igen Viggo Bang, der stod for designet. Denne gang var motivet et kornneg (figur 4).Figur 4: Originaltegning til feriemærket med kornnegetDen nye type blev udgivet i værdierne 5, 10, 25 øre og 1, 2, 5 og 10 kroner i perioden 1949 til 1958 (figur 5).Figur 5: Feriemærke med kornneget

Der var igen bud efter Viggo Bang, da postvæsenet i 1958 ønskede nye tegninger til feriemærkerne. Denne gang blev der lavet et feriemærke til øreværdierne (figur 6 med en sommerfugl) og til kroneværdierne (figur 7 rejsebagage).Figur 6: Originaltegning til feriemærket til øreværdierneFigur 7: Originaltegning til feriemærket til kroneværdierne

Feriemærket med sommerfuglen blev udgivet i værdierne 5, 10 og 25 øre, mens feriemærket med rejsebagagen udkom i værdierne 1, 2, 5, 10, 20 og 50 kroner (figur 8).Figur 8: Feriemærker med sommerfuglen og rejsebagagen

Pr. 1. januar 1981 erstattedes feriemærkerne med et system med giroindbetalingskort.

Uffe Munch-Andersen, hvis manuskripter har været til stor hjælp i forbindelse med artiklen, samlede på forsendelser m.m., hvor feriemærker blev brugt i stedet for frimærker, både af postvæsenet og af publikum. Han har fundet eksempler på denne anvendelse af feriemærker, undtagen for den første officielle udgave af feriemærker med møllen, vejskiltet og cyklen.

Med denne artikel er Viggo Bangs navn også blevet knyttet til feriemærket fra 1943.

Tak til Erik Jensen fra postmuseet ved udarbejdelsen af denne artikel og fremskaffelse af kopier af Uffe-Munch-Andersens manuskripter om feriemærker.

Tak til Palle Holm for tilladelse til at gengive hans samling af udgivne feriemærker.

Kilde:

Egen samling
Uffe Munch-Andersen: FERIE(mærker) ctr. POST(historie) 1938-1981,Udstillingssamling HAFNIA ’94 åben klasse, 1993
Uffe Munch-Andersen: FERIE(mærker) ctr. POST(historie) 1938-1981,Manuskript til D.F.T’s HAFNIA ’94 litteraturkonkurrenceDesign og programmering af Klaus Nissen, www.Triodimenzionale.dk